Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad

Job Type:
Permanent, Part Time, Full Time
Profession:
Doctor Jobs
Specialism:
Doctor Functional Assessment Jobs
Location:
Wales
Area:
Wales
Salary Description:
£72,000 per annum
Posted:
05/03/2018
Job Ref:
FAD-Cardiff-Welsh

Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad
Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad 
Disgrifiad o'r Rôl: Cyfle Asesu ac Adrodd Meddygol i Ddoctoriaid
Lleoliad: Cymru
Cyflog Cychwynnol: £72,000 + Pecyn Buddion Cynhwysfawr + Premiwm Ychwanegol ar gyfer Siaradwyr Cymraeg. 
Oriau: Dydd Llun i ddydd Gwener, amser llawn (37.5 awr) neu Ran amser (3 diwrnod+ yr wythnos) 

Mae cyfleoedd cyffrous ar gael yn awr i ymgymryd â rôl Asesydd Iechyd Gweithrediad.
Mae sjb medical yn recriwtio Doctoriaid Meddygol Cofrestredig profiadol i weithio gyda darparwr blaenllaw gwasanaethau asesu ac adrodd iechyd gweithrediad ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Mae'r holl swyddi yn dechrau gyda rhaglen sefydlu gynhwysfawr a chynigir cyfres lawn o hyfforddiant cymeradwy'r wladwriaeth gyda chyfleoedd i weithio tuag at achrediad.
Mae swyddi amser llawn a rhan amser ar gael, yn gweithio o leiaf dri diwrnod yr wythnos - Dydd Llun i ddydd Gwener gydag oriau rhagweladwy sef 9am tan 5pm. 

Amlinelliad o'r swydd:
- Gweithio o glinig lleol yn cynnal asesiadau iechyd gweithrediad trylwyr ar gyfer pob cleient, gan alluogi'r Adran Gwaith a Phensiynau i wneud penderfyniadau gwybodus am gymhwyster ar draws ystod o fathau o fudd-daliadau
- Ysgrifennu adroddiadau manwl ar gyfer ystod eang o gyflyrau clinigol 
- Cymryd rhan mewn tîm amlddisgyblaeth lleol, yn un o dros 140 o swyddfeydd ledled y wlad

Eich Pecyn Buddion Ardderchog:
- Hyfforddiant cynhwysfawr am 2 fis cychwynnol gydag ardystiad ar ôl i chi gael eich achredu fel Asesydd Gweithrediad
- Cyfleoedd ardderchog am ddatblygu gyrfa a dyrchafiad 
- Dim nosweithiau, penwythnosau na gwyliau banc, dim gwaith ar alwad ac oriau gwaith  strwythuredig
- Ad-dalu ffioedd GMC a chymorth ail-ddilysu
- Pensiwn cyfrannol, cynllun beicio i'r gwaith ac yswiriant meddygol preifat 
- Yswiriant indemniad meddygol a DPP a ddiogelir
- 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag opsiwn i brynu mwy neu werthu yn ôl
- Premiwm ychwanegol ar gyfer siaradwyr Cymraeg. 

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, mae'r gofynion sylfaenol fel a ganlyn:
- Cofrestriad llawn gyda'r GMC fel Doctor Meddygol a thrwydded ddilys i ymarfer
- O leiaf 2 flynedd o brofiad meddygol (ôl FY1) o fewn ystod o leoliadau clinigol 
- Mae'n rhaid i chi allu siarad Cymraeg. 
- Cymhwyster i fyw a gweithio yn y DU (yn anffodus nid oes cyfleoedd am nawdd ar gael)
- Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf a galluoedd TG sylfaenol (MS Word) 
 
Mae hwn yn gyfle gwych i weithio o fewn sefydliad mawr a llwyddiannus. I wneud cais, llwythwch eich CV ar-lein, e-bostiwch sjb medical jobs@sjbmedical.com  neu ffoniwch  020 7832 1980 am ragor o wybodaeth.

Contact Details:
Tel: 020 7832 1980
Contact: Jonathan Broadest
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Grow your career with sjb medical Sign Up

Latest Jobs

Clinical Assessor - Physiotherapist Job - Bristol £32000 - £35000 pa Nurse Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Bristol Applications welcomed from: RGN...
Clinical Assessor - Nurse Job - Bristol £32000 - £35000 pa Nurse Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Bristol Applications welcomed from: RGN...
Clinical Assessor - Paramedic Job - Cheltenham £32000 - £35000 pa Nurse Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Cheltenham Applications welcomed from:...
Mobile Nurse Clinical Assessor - Bristol £33000 - £36000 pa Nurse Jobs South West Contract In a clinic based environment, you will conduct face to face functional assessments and medical exam...
Nurse Job - Clinical Assessor - Holsworthy £32000 - £35000 pa Nurse Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Holsworthy Applications welcomed from:...
Nurse Job - Clinical Assessor - Weymouth £32000 - £35000 pa Nurse Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Weymouth Applications welcomed from: RG...
Clinical Assessor - Nurse Job - Cheltenham £32000 - £35000 pa Nurse Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Cheltenham Applications welcomed from:...
Functional Assessor - Chelmsford £38000 - £38000 pa Nurse Jobs East of England Full Time RGN Functional Assessor - Chelmsford Starting Salary: £38,000 + Generous Benefits Package + Overtime...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Medical Doctor, Functional Assessor - Shrewsbury £72000 - £72000 pa Doctor Jobs West Midlands Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in Shrewsbury Role Description: Medical Assessment and Reporting...
Medical Doctor, Functional Assessor - Southampton £72000 - £72000 pa Doctor Jobs South East Permanent Medical Doctor, Functional Assessor in Southampton Role Description: Medical Assessment and Reportin...
Medical Doctor, Functional Assessor - Hull £72000 - £72000 pa Doctor Jobs Yorkshire & Humberside Permanent Medical Doctor, Functional Assessor in Hull Role Description: Medical Assessment and Reporting Oppor...
Medical Doctor, Functional Assessor - Kirkcaldy £72000 - £72000 pa Doctor Jobs Scotland Permanent Medical Doctor, Functional Assessor in Kirkcaldy Role Description: Medical Assessment and Reporting...
Medical Doctor, Functional Assessor - Hastings £72000 - £72000 pa Doctor Jobs South East Permanent Medical Doctor, Functional Assessor in Hastings Role Description: Medical Assessment and Reporting O...
Medical Doctor, Functional Assessor - Swindon £72000 - £72000 pa Doctor Jobs South West Permanent Medical Doctor, Functional Assessor in Swindon Role Description: Medical Assessment and Reporting Op...
Medical Doctor, Functional Assessor - Grimsby £72000 - £72000 pa Doctor Jobs East Midlands Permanent Medical Doctor, Functional Assessor in Grimsby Role Description: Medical Assessment and Reporting Op...
Medical Doctor, Functional Assessor - Bootle £72000 - £72000 pa Doctor Jobs North West Permanent Medical Doctor, Functional Assessor in Bootle Role Description: Medical Assessment and Reporting Opp...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Physio Functional Assessor - Luton £38000 pa Allied Health Professional Jobs East of England Full Time Functional Assessor Opportunities for Physiotherapists Starting Salary: £38,000+ Benefits package Of...
Clinical Assessor - Paramedic Job - Bristol £32000 - £35000 pa Allied Health Professional Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Bristol Applications welcomed from: RGN...
Physiotherapist Job - Clinical Assessor - Holsworthy £32000 - £35000 pa Allied Health Professional Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Holsworthy Applications welcomed from:...
Clinical Assessor - Physiotherapist Job - Cheltenham £32000 - £35000 pa Allied Health Professional Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Cheltenham Applications welcomed from:...
Clinical Assessor - Occupational Therapist Job - Bristol £32000 - £35000 pa Allied Health Professional Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Bristol Applications welcomed from: RGN...
Clinical Assessor - Occupational Therapist Job - Cheltenham £32000 - £35000 pa Allied Health Professional Jobs South West Permanent PIP Health Assessment and Reporting Job Opportunity Based in Cheltenham Applications welcomed from:...
Functional Assessor Physiotherapist Role - Warrington £38000 - £38000 pa Allied Health Professional Jobs North West Full Time Physiotherapist Functional Assessor - Warrington Starting Salary: £38,000 + Generous Benefits Packag...
Functional Assessor Physiotherapist Role - Cambridge £38000 - £38000 pa Allied Health Professional Jobs East of England Full Time Physiotherapist Functional Assessor - Cambridge Starting Salary: £38,000 + Generous Benefits Package...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Clinical Assessor - Nurse Job - Birmingham £34000 - £35000 pa Nurse Jobs, Healthcare Science Jobs West Midlands Permanent sjb medical are proud to be seeking talented health practitioners for a fresh opportunity within the...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Band 5 - Medicines Management Pharmacy Technician £22128 - £28746 pa Pharmacist Jobs South West Permanent Band 5 - Medicines Management Pharmacy Technician £22,128 to £28,746 per annum (pro rata) sjb medica...
Band 5 - Pharmacy Technician (Also open to Nurses) £22128 - £28746 pa Pharmacist Jobs South West Permanent What does the role involve? * Work with the wider healthcare and prison team to ensure the delivery...
Band 5 - Pharmacy Technician/ Adult Nurse £22128 - £28746 pa Pharmacist Jobs South West Full Time As a pharmacy technician you will be required to work as part of a multi-disciplinary team to suppor...
Band 5 Pharmacy Technician / Adult Nurse £22128 - £28746 pa Pharmacist Jobs South West Full Time What does the role involve? * Work with the wider healthcare and prison team to ensure the delivery...

View All Latest Jobs

The leading recruiter of healthcare professionals into the independent health and social care sectors

or Sign Up
Latest Job Listings