Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad

Job Type:
Permanent, Part Time, Full Time
Profession:
Doctor Jobs
Specialism:
Doctor Functional Assessment Jobs
Location:
Wales
Area:
Wales
Salary Description:
£72,000 per annum
Posted:
05/03/2018
Job Ref:
FAD-Cardiff-Welsh

Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad
Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad 
Disgrifiad o'r Rôl: Cyfle Asesu ac Adrodd Meddygol i Ddoctoriaid
Lleoliad: Cymru
Cyflog Cychwynnol: £72,000 + Pecyn Buddion Cynhwysfawr + Premiwm Ychwanegol ar gyfer Siaradwyr Cymraeg. 
Oriau: Dydd Llun i ddydd Gwener, amser llawn (37.5 awr) neu Ran amser (3 diwrnod+ yr wythnos) 

Mae cyfleoedd cyffrous ar gael yn awr i ymgymryd â rôl Asesydd Iechyd Gweithrediad.
Mae sjb medical yn recriwtio Doctoriaid Meddygol Cofrestredig profiadol i weithio gyda darparwr blaenllaw gwasanaethau asesu ac adrodd iechyd gweithrediad ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Mae'r holl swyddi yn dechrau gyda rhaglen sefydlu gynhwysfawr a chynigir cyfres lawn o hyfforddiant cymeradwy'r wladwriaeth gyda chyfleoedd i weithio tuag at achrediad.
Mae swyddi amser llawn a rhan amser ar gael, yn gweithio o leiaf dri diwrnod yr wythnos - Dydd Llun i ddydd Gwener gydag oriau rhagweladwy sef 9am tan 5pm. 

Amlinelliad o'r swydd:
- Gweithio o glinig lleol yn cynnal asesiadau iechyd gweithrediad trylwyr ar gyfer pob cleient, gan alluogi'r Adran Gwaith a Phensiynau i wneud penderfyniadau gwybodus am gymhwyster ar draws ystod o fathau o fudd-daliadau
- Ysgrifennu adroddiadau manwl ar gyfer ystod eang o gyflyrau clinigol 
- Cymryd rhan mewn tîm amlddisgyblaeth lleol, yn un o dros 140 o swyddfeydd ledled y wlad

Eich Pecyn Buddion Ardderchog:
- Hyfforddiant cynhwysfawr am 2 fis cychwynnol gydag ardystiad ar ôl i chi gael eich achredu fel Asesydd Gweithrediad
- Cyfleoedd ardderchog am ddatblygu gyrfa a dyrchafiad 
- Dim nosweithiau, penwythnosau na gwyliau banc, dim gwaith ar alwad ac oriau gwaith  strwythuredig
- Ad-dalu ffioedd GMC a chymorth ail-ddilysu
- Pensiwn cyfrannol, cynllun beicio i'r gwaith ac yswiriant meddygol preifat 
- Yswiriant indemniad meddygol a DPP a ddiogelir
- 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag opsiwn i brynu mwy neu werthu yn ôl
- Premiwm ychwanegol ar gyfer siaradwyr Cymraeg. 

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, mae'r gofynion sylfaenol fel a ganlyn:
- Cofrestriad llawn gyda'r GMC fel Doctor Meddygol a thrwydded ddilys i ymarfer
- O leiaf 2 flynedd o brofiad meddygol (ôl FY1) o fewn ystod o leoliadau clinigol 
- Mae'n rhaid i chi allu siarad Cymraeg. 
- Cymhwyster i fyw a gweithio yn y DU (yn anffodus nid oes cyfleoedd am nawdd ar gael)
- Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf a galluoedd TG sylfaenol (MS Word) 
 
Mae hwn yn gyfle gwych i weithio o fewn sefydliad mawr a llwyddiannus. I wneud cais, llwythwch eich CV ar-lein, e-bostiwch sjb medical jobs@sjbmedical.com  neu ffoniwch  020 7832 1980 am ragor o wybodaeth.

Contact Details:
Tel: 020 7832 1980
Contact: Jonathan Broadest
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Grow your career with sjb medical Sign Up

Latest Jobs

Clinical assessor £41000 - £43000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs East of England Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £41000 - £43000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs East of England Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £32000 - £34000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs North West Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £35000 - £35000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs East of England Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £41000 - £43000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs South East Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs Yorkshire & Humberside Full Time Job overview YORK TEACHING HOSPITAL Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs...
Clinical assessor £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs Scotland Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs Yorkshire & Humberside Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Latest Jobs

Clinical assessor £41000 - £43000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs East of England Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £41000 - £43000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs East of England Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £32000 - £34000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs North West Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £35000 - £35000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs East of England Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £41000 - £43000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs South East Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs Yorkshire & Humberside Full Time Job overview YORK TEACHING HOSPITAL Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs...
Clinical assessor £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs Scotland Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs Yorkshire & Humberside Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Latest Jobs

Clinical assessor £41000 - £43000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs East of England Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £41000 - £43000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs East of England Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £32000 - £34000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs North West Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £35000 - £35000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs East of England Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £41000 - £43000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs South East Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs Yorkshire & Humberside Full Time Job overview YORK TEACHING HOSPITAL Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs...
Clinical assessor £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs Scotland Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...
Clinical assessor £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs, Pharmacist Jobs Yorkshire & Humberside Full Time Job overview Our client is looking are looking to recruit Nurses - RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherapis...

View All Latest Jobs

The leading recruiter of healthcare professionals into the independent health and social care sectors

or Sign Up
Latest Job Listings