Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad

Job Type:
Permanent, Part Time, Full Time
Profession:
Doctor Jobs
Specialism:
Doctor Functional Assessment Jobs
Location:
Wales
Area:
Wales
Salary Description:
£72,000 per annum
Posted:
08/11/2017
Job Ref:
FAD-Cardiff-Welsh

Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad
Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad 
Disgrifiad o'r Rôl: Cyfle Asesu ac Adrodd Meddygol i Ddoctoriaid
Lleoliad: Cymru
Cyflog Cychwynnol: £72,000 + Pecyn Buddion Cynhwysfawr + Premiwm Ychwanegol ar gyfer Siaradwyr Cymraeg. 
Oriau: Dydd Llun i ddydd Gwener, amser llawn (37.5 awr) neu Ran amser (3 diwrnod+ yr wythnos) 

Mae cyfleoedd cyffrous ar gael yn awr i ymgymryd â rôl Asesydd Iechyd Gweithrediad.
Mae sjb medical yn recriwtio Doctoriaid Meddygol Cofrestredig profiadol i weithio gyda darparwr blaenllaw gwasanaethau asesu ac adrodd iechyd gweithrediad ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Mae'r holl swyddi yn dechrau gyda rhaglen sefydlu gynhwysfawr a chynigir cyfres lawn o hyfforddiant cymeradwy'r wladwriaeth gyda chyfleoedd i weithio tuag at achrediad.
Mae swyddi amser llawn a rhan amser ar gael, yn gweithio o leiaf dri diwrnod yr wythnos - Dydd Llun i ddydd Gwener gydag oriau rhagweladwy sef 9am tan 5pm. 

Amlinelliad o'r swydd:
- Gweithio o glinig lleol yn cynnal asesiadau iechyd gweithrediad trylwyr ar gyfer pob cleient, gan alluogi'r Adran Gwaith a Phensiynau i wneud penderfyniadau gwybodus am gymhwyster ar draws ystod o fathau o fudd-daliadau
- Ysgrifennu adroddiadau manwl ar gyfer ystod eang o gyflyrau clinigol 
- Cymryd rhan mewn tîm amlddisgyblaeth lleol, yn un o dros 140 o swyddfeydd ledled y wlad

Eich Pecyn Buddion Ardderchog:
- Hyfforddiant cynhwysfawr am 2 fis cychwynnol gydag ardystiad ar ôl i chi gael eich achredu fel Asesydd Gweithrediad
- Cyfleoedd ardderchog am ddatblygu gyrfa a dyrchafiad 
- Dim nosweithiau, penwythnosau na gwyliau banc, dim gwaith ar alwad ac oriau gwaith  strwythuredig
- Ad-dalu ffioedd GMC a chymorth ail-ddilysu
- Pensiwn cyfrannol, cynllun beicio i'r gwaith ac yswiriant meddygol preifat 
- Yswiriant indemniad meddygol a DPP a ddiogelir
- 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag opsiwn i brynu mwy neu werthu yn ôl
- Premiwm ychwanegol ar gyfer siaradwyr Cymraeg. 

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, mae'r gofynion sylfaenol fel a ganlyn:
- Cofrestriad llawn gyda'r GMC fel Doctor Meddygol a thrwydded ddilys i ymarfer
- O leiaf 2 flynedd o brofiad meddygol (ôl FY1) o fewn ystod o leoliadau clinigol 
- Mae'n rhaid i chi allu siarad Cymraeg. 
- Cymhwyster i fyw a gweithio yn y DU (yn anffodus nid oes cyfleoedd am nawdd ar gael)
- Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf a galluoedd TG sylfaenol (MS Word) 
 
Mae hwn yn gyfle gwych i weithio o fewn sefydliad mawr a llwyddiannus. I wneud cais, llwythwch eich CV ar-lein, e-bostiwch sjb medical jobs@sjbmedical.com  neu ffoniwch  020 7832 1980 am ragor o wybodaeth.

Contact Details:
Tel: 020 7832 1980
Contact: Jonathan Broadest
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Grow your career with sjb medical Sign Up

Latest Jobs

PIP Disability Analyst - Nurses & AHPs in Leeds £35000 - £35000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs North East Permanent, Part Time, Full Time PIP Health & Disability Analyst – Opportunity for RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherap...
Nurse & AHPs PIP Disability Analyst, London – Relocation Opportunity Up to £41,000 Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs Scotland, North West, North East, West Midlands, East Midlands, South West, Northern Ireland Permanent Job Title: Nurse & AHPs PIP Disability Analyst, London – Relocation Opportunity 
Base L...
Functional Assessor, RGN - Dundee £38000 - £38000 pa Nurse Jobs Scotland Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Registered General Nurses in Dundee
Starting S...
Nurse & AHPs PIP Disability Analyst - Tier 2 Visa Sponsorship Up to £41,000 Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs London, South East Permanent, Full Time Job Title: Nurse & AHPs PIP Disability Analyst, London & South East - Tier 2 Sponsorshi...
Practice Nurse - Purfleet Negotiable Nurse Jobs South East Part Time Part-time practice nurse wanted in Purfleet, 25 hours a week
I am recruiting an enthusiastic Practice...
Clinical Assessor - Taunton £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs South West Permanent, Part Time New health assessment and reporting job opportunity based in Taunton
Applications we...
PIP Disability Analyst - Swindon £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs South West Permanent, Part Time, Full Time PIP Health & Disability Analyst – Opportunity for RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherap...
PIP Disability Analyst - Crewe £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs North West Permanent, Full Time PIP Health & Disability Analyst – Opportunity for RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherap...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Medical Doctor Functional Assessor Burnley £72000 - £72000 pa Doctor Jobs North West Permanent, Part Time, Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in Burnley
Role Description: Medical Assessment and Reporting Opp...
Medical Doctor Functional Assessor Lincoln £72000 - £72000 pa Doctor Jobs East Midlands Permanent, Part Time, Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in Lincoln 
Role Description: Medical Assessment and Reporti...
Salaried General Practitioner £80000 - £90000 pa Doctor Jobs South East Permanent General Practitioner
job opportunities across Essex for ambitious and highly motivated individuals,...
Salaried General Practitioner - Bedford £80,000 - £110,000 Doctor Jobs East of England Permanent, Full Time General Practitioner
job opportunity based in Bedford for an ambitious and highly motivated individu...
Regional Mobile Doctor, Functional Assessor - Cornwall Starting Salary: £80,000 per annum Doctor Jobs Wales, South West Permanent, Full Time Mobile Registered Medical Practitioner – Regional Commuting Role
Starting Salary: £80,000 + full...
Regional Mobile Doctor, Functional Assessor - Dorset Starting Salary: £80,000 per annum Doctor Jobs Wales, South West Permanent, Full Time Mobile Registered Medical Practitioner – Regional Commuting Role
Starting Salary: £80,000 + full...
Medical Doctor, Functional Assessor in Torquay £72,000 Doctor Jobs South West Permanent, Part Time, Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in Torquay
Role Description: Medical Assessment and Reporting Opp...
Medical Doctor Functional Assessor Pontefract £72000 - £72000 pa Doctor Jobs Yorkshire & Humberside Permanent, Part Time, Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in Pontefract
Role Description: Medical Assessment and Reporting...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Functional Assessor, Physiotherapist - Sunderland £38000 - £38000 pa Allied Health Professional Jobs North East Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Physiotherapists in
Sunderland...
Functional Assessor, Physiotherapist - Newport IOW £38,000 per annum Allied Health Professional Jobs South West, South Central Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Physiotherapists in Newport...
PIP Disability Analyst - Nurses & AHPs in Leeds £35000 - £35000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs North East Permanent, Part Time, Full Time PIP Health & Disability Analyst – Opportunity for RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherap...
Nurse & AHPs PIP Disability Analyst, London – Relocation Opportunity Up to £41,000 Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs Scotland, North West, North East, West Midlands, East Midlands, South West, Northern Ireland Permanent Job Title: Nurse & AHPs PIP Disability Analyst, London – Relocation Opportunity 
Base L...
Nurse & AHPs PIP Disability Analyst - Tier 2 Visa Sponsorship Up to £41,000 Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs London, South East Permanent, Full Time Job Title: Nurse & AHPs PIP Disability Analyst, London & South East - Tier 2 Sponsorshi...
Clinical Assessor - Taunton £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs South West Permanent, Part Time New health assessment and reporting job opportunity based in Taunton
Applications we...
PIP Disability Analyst - Swindon £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs South West Permanent, Part Time, Full Time PIP Health & Disability Analyst – Opportunity for RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherap...
PIP Disability Analyst - Crewe £32000 - £32000 pa Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs North West Permanent, Full Time PIP Health & Disability Analyst – Opportunity for RGNs, RMNs, RNLDs, Physiotherap...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Latest Jobs

The leading recruiter of healthcare professionals into the independent health and social care sectors

or Sign Up
Latest Job Listings