Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad

Job Type:
Permanent, Part Time, Full Time
Profession:
Doctor Jobs
Specialism:
Doctor Functional Assessment Jobs
Location:
Wales
Area:
Wales
Salary Description:
£72,000 per annum
Posted:
07/02/2018
Job Ref:
FAD-Cardiff-Welsh

Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad
Doctor Meddygol Cymraeg ei Iaith, Asesydd Gweithrediad 
Disgrifiad o'r Rôl: Cyfle Asesu ac Adrodd Meddygol i Ddoctoriaid
Lleoliad: Cymru
Cyflog Cychwynnol: £72,000 + Pecyn Buddion Cynhwysfawr + Premiwm Ychwanegol ar gyfer Siaradwyr Cymraeg. 
Oriau: Dydd Llun i ddydd Gwener, amser llawn (37.5 awr) neu Ran amser (3 diwrnod+ yr wythnos) 

Mae cyfleoedd cyffrous ar gael yn awr i ymgymryd â rôl Asesydd Iechyd Gweithrediad.
Mae sjb medical yn recriwtio Doctoriaid Meddygol Cofrestredig profiadol i weithio gyda darparwr blaenllaw gwasanaethau asesu ac adrodd iechyd gweithrediad ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Mae'r holl swyddi yn dechrau gyda rhaglen sefydlu gynhwysfawr a chynigir cyfres lawn o hyfforddiant cymeradwy'r wladwriaeth gyda chyfleoedd i weithio tuag at achrediad.
Mae swyddi amser llawn a rhan amser ar gael, yn gweithio o leiaf dri diwrnod yr wythnos - Dydd Llun i ddydd Gwener gydag oriau rhagweladwy sef 9am tan 5pm. 

Amlinelliad o'r swydd:
- Gweithio o glinig lleol yn cynnal asesiadau iechyd gweithrediad trylwyr ar gyfer pob cleient, gan alluogi'r Adran Gwaith a Phensiynau i wneud penderfyniadau gwybodus am gymhwyster ar draws ystod o fathau o fudd-daliadau
- Ysgrifennu adroddiadau manwl ar gyfer ystod eang o gyflyrau clinigol 
- Cymryd rhan mewn tîm amlddisgyblaeth lleol, yn un o dros 140 o swyddfeydd ledled y wlad

Eich Pecyn Buddion Ardderchog:
- Hyfforddiant cynhwysfawr am 2 fis cychwynnol gydag ardystiad ar ôl i chi gael eich achredu fel Asesydd Gweithrediad
- Cyfleoedd ardderchog am ddatblygu gyrfa a dyrchafiad 
- Dim nosweithiau, penwythnosau na gwyliau banc, dim gwaith ar alwad ac oriau gwaith  strwythuredig
- Ad-dalu ffioedd GMC a chymorth ail-ddilysu
- Pensiwn cyfrannol, cynllun beicio i'r gwaith ac yswiriant meddygol preifat 
- Yswiriant indemniad meddygol a DPP a ddiogelir
- 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag opsiwn i brynu mwy neu werthu yn ôl
- Premiwm ychwanegol ar gyfer siaradwyr Cymraeg. 

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, mae'r gofynion sylfaenol fel a ganlyn:
- Cofrestriad llawn gyda'r GMC fel Doctor Meddygol a thrwydded ddilys i ymarfer
- O leiaf 2 flynedd o brofiad meddygol (ôl FY1) o fewn ystod o leoliadau clinigol 
- Mae'n rhaid i chi allu siarad Cymraeg. 
- Cymhwyster i fyw a gweithio yn y DU (yn anffodus nid oes cyfleoedd am nawdd ar gael)
- Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf a galluoedd TG sylfaenol (MS Word) 
 
Mae hwn yn gyfle gwych i weithio o fewn sefydliad mawr a llwyddiannus. I wneud cais, llwythwch eich CV ar-lein, e-bostiwch sjb medical jobs@sjbmedical.com  neu ffoniwch  020 7832 1980 am ragor o wybodaeth.

Contact Details:
Tel: 020 7832 1980
Contact: Jonathan Broadest
Email:

You may return to your current search results by clicking here.

Grow your career with sjb medical Sign Up

Latest Jobs

Nurse Clinical Assessor Coleraine £35000 - £35000 pa Nurse Jobs Northern Ireland Permanent, Part Time, Full Time RMN and RGN Nurse Clinical Assessor
Based in local offices in Coleraine
- £35,000 + comprehensiv...
Functional Assessor, RGN - Highgate £44500 - £44500 pa Nurse Jobs London Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Registered General Nurses in Highgate
Starting...
Functional Assessor, RGN - Newcastle £38000 - £38000 pa Nurse Jobs North East Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Registered General Nurses Newcastle 
Star...
Functional Assessor, RGN - Hatfield £38000 - £38000 pa Nurse Jobs East of England Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Registered General Nurses in Hatfield 
St...
Functional Health Assessor - Wales £38,000 or £72,000 per annum (dependent on qualification) Nurse Jobs, Doctor Jobs, Allied Health Professional Jobs Wales Permanent, Full Time Functional Assessor
·...
Functional Assessor, RGN - Norwich £38,000 per annum Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs East of England Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Registered General Nurses in Norwich
Starting...
Functional Assessor, RGN - Lewes £38000 - £38000 pa Nurse Jobs South East Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Registered General Nurses in Lewes 
Start...
Clinic Based PIP Assessor – Milton Keynes £33,000 per annum Nurse Jobs, Allied Health Professional Jobs South East Permanent, Part Time, Full Time Job Title: Clinic Based PIP Disability Assessor – Milton Keynes
Role Description: Medical Assessment...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Functional Health Assessor - Wales £38,000 or £72,000 per annum (dependent on qualification) Nurse Jobs, Doctor Jobs, Allied Health Professional Jobs Wales Permanent, Full Time Functional Assessor
·...
Medical Doctor Functional Assessor Newtown £72000 - £72000 pa Doctor Jobs Wales Permanent, Part Time, Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in Newtown
Role Description: Medical Assessment and Reporting Opp...
Medical Doctor Functional Assessor Cardiff £72000 - £72000 pa Doctor Jobs Wales Permanent, Part Time, Full Time MEDICAL DOCTOR, FUNCTIONAL ASSESSOR in Cardiff
Full time or Part-time (3dpw +) Monday to Friday 37.5...
Medical Doctor Functional Assessor Bradford £72000 - £72000 pa Doctor Jobs Yorkshire & Humberside Permanent, Part Time, Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in Bradford
Role Description: Medical Assessment and Reporting Op...
Medical Doctor, Functional Assessor in Wrexham £72,000 Doctor Jobs Wales Permanent, Part Time, Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in Wrexham
Role Description: Medical Assessment and Reporting Opp...
Medical Doctor, Functional Assessor in Grimsby £72,000 Doctor Jobs Yorkshire & Humberside Permanent, Part Time, Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in Grimsby
Role Description: Medical Assessment and Reporting Opp...
Medical Doctor, Functional Assessor in Chatham £72,000 Doctor Jobs South East Permanent, Part Time, Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in Chatham
Role Description: Medical Assessment and Reporting Opp...
Medical Doctor, Functional Assessor in York £72,000 Doctor Jobs Yorkshire & Humberside Permanent, Part Time, Full Time Medical Doctor, Functional Assessor in York
Role Description: Medical Assessment and Reporting Opport...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Physiotherapist Clinical Assessor Coleraine £35000 - £35000 pa Allied Health Professional Jobs Northern Ireland Permanent, Part Time, Full Time Physiotherapist Clinical Assessor
Based in local offices in Coleraine
- £35,000 + comprehensive...
Physiotherapist Clinical Assessor Portadown £35000 - £35000 pa Allied Health Professional Jobs Northern Ireland Permanent, Part Time, Full Time Physiotherapist Clinical Assessor
Based in local offices in Portadown
- £35,000 + comprehensive...
Functional Assessor, Physiotherapist - Scarborough £38000 - £38000 pa Allied Health Professional Jobs Yorkshire & Humberside Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Physiotherapists in Scarborough...
Functional Assessor, Physiotherapist - Pontypridd £38000 - £38000 pa Allied Health Professional Jobs Wales Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Physiotherapists in Pontypridd ...
Functional Assessor, Physiotherapist - Norwich £38,000 per annum Allied Health Professional Jobs East of England Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Physiotherapists in Norwich...
Functional Assessor, Physiotherapist -Newcastle £38000 - £38000 pa Allied Health Professional Jobs North East Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Physiotherapists in Newcastle...
Functional Assessor, Physiotherapist - Hatfield £38,000 per annum Allied Health Professional Jobs East of England Permanent, Full Time Functional Assessor Opportunities for Physiotherapists in Hatfield...
Functional Health Assessor - Wales £38,000 or £72,000 per annum (dependent on qualification) Nurse Jobs, Doctor Jobs, Allied Health Professional Jobs Wales Permanent, Full Time Functional Assessor
·...

View All Latest Jobs

Latest Jobs

Latest Jobs

The leading recruiter of healthcare professionals into the independent health and social care sectors

or Sign Up
Latest Job Listings